top of page
โครงการใหม่ - 2022-10-18T200740.444.gif

1.กดที่ถอนเงิน
2.ใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอน
3.กดยืนยันการถอนเงิน

** โปรดเลี่ยงทำรายการช่วงเวลา เที่ยงคืน ธนาคารมักจะปิดทำการช่วงเวลานั้น **

** การถอนเงินจะใช้เวลา 1-3 นาทีถึงเงินจะเข้าบัญชี ถ้าเกิน 5 นาทีแล้วเงินยังไม่เข้า ให้ติดต่อที่แอดมิน**

**

bottom of page